ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 20.12.2009

XILTON 11.2009 1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μαζὶ μὲ τὸ  Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» πραγματοποίησαν τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου, στὸ ξενοδοχεῖο ΧΙΛΤΟΝ, 18.00 – 21.00, ἡμερίδα μὲ θέμα : «ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show». Ἡ Ἡμερίδα ὀργανώθηκε μὲ μερικὴ χορηγία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἱδρύματος «Παύλου καὶ Ἀλεξάνδρας Κανελλοπούλου».


Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἡμερίδας ἀπηύθυναν χαιρετισμοὺς ἀπὸ τὸν ΟΔΕΓ ὁ Πρόεδρος κος Κων. Καρκανιᾶς καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος κος Βασ. Σηφακάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς ΠανελληνίουXILTON 11.2009 2 Ἑνώσεως Φιλολόγων κος Ἀν. Στέφος καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς κος Γ. Δολιανίτης ἐνῶ ἀναγνώστηκε ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων κου Νικήτα Κακλαμάνη. Ἀκολούθησαν οἱ πραγματικὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς προσκεκλημένους εἰσηγητές, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ἀπὸ 5 διαφορετικὲς Χῶρες.

 

Εἰδικότερα οἱ εἰσηγητὲς παρουσίασαν τὰ ἀκόλουθα θέματα :


1. Ὁ κος Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς μίλησε γιὰ τὴν τεράστια ἀγορὰ τῶν περίπου 20 ἑκατομμυρίων εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι μαθαίνουν ἢ γνωρίζουν ἔστω λίγα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ γιὰ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ τοὺς προσεγγίσουμε μὲ σκοπὸ τὴν διάδοση τῆς γλώσσας μας.


2. Ἡ κα Π. Κοτσώνη, Φιλόλογος στὸ Σχολεῖο «Μέγας Ἀλέξανδρος», περιέγραψε τὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό «Διαδρομὲς ἀπὸ τὰ Ἀρχαῖα στὰ Νέα Ἑλληνικά», τὸ ὁποῖον ἀπευθύνεται ἀκριβῶς σὲ αὐτοὺς τοὺς ὑποψήφιους μαθητὲς καὶ τὸ ὁποῖο διατίθεται καὶ στὴν κλασικὴ μορφὴ τοῦ βιβλίου ἀλλὰ καὶ στὴν σύγχρονη μορφὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ δίσκου καὶ τοῦ διαδικτύου.


3. Ἡ ὁμιλία τοῦ κου Δ. Ζαφειρόπουλου, προέδρου τῆς ἑλληνικῆς ὀρθόδοξης κοινότητας τῆς Βενετίας (ἡ ὁποία ἀναγνώστηκε) ἀφοροῦσε στὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ 9 Ἰταλικὰ Κλασικὰ Γυμνάσια τῆς περιοχῆς τοῦ Βένετο. Ἡ κα Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη στὴν εἰσήγησή της (ἡ ὁποία ἐπίσης ἀναγνώστηκε) ἀναφέρθηκε στὴν διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν στὸ ἰταλικὸ Κλασικὸ Λύκειο τῆς Πιγαφέτα τῆς Βιτσέντσας.


4. Ἀκολούθησε ἡ κα Κοραλλία Τσέρνκοβιτς, Κλασικὴ Φιλόλογος στὴν Κροατία, ἡ ὁποία παρουσίασε τὴν Ἀρχαιομάθεια ὡς τὴν Πύλη γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας καὶ ἐπέμεινε στὴν αὐτονόητη συνέχεια τῆς Ἀρχαίας πρὸς τὴν Νέα Ἑλληνική.


5. Ὁ κος Χοσὲ Λουὶς Ναβάρρο, Κλασικὸς Φιλόλογος σὲ Κλασικὸ Λύκειο στὴν Μαδρίτη καὶ Καθηγητὴς στὸ ἑλληνικὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο ἀναφέρθηκε στὴν ἐκμάθηση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀπὸ τοὺς ἱσπανοὺς μαθητές του.


6. Ὁ κος Δημήτριος Κούρτης, Συντονιστὴς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης στὸ Γενικὸ Προξενεῖο τῆς Ἑλλάδας στὴν Στουτγάρδη, μίλησε γιὰ τὶς πρωτότυπες μεθόδους διδασκαλίας τῶν Νέων Ἑλληνικῶν μὲ βάση τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ Γερμανικὰ Κλασικὰ Γυμνάσια τοῦ Ὁμόσπονδου Κρατιδίου τῆς Βάδης – Βυρτεμβέργης.


7. Τέλος ἡ κα Εἰρήνη Ντάρτσια, Καθηγήτρια στὸ Παν/μιο «Ivane Javakhishvili» τῆς Τιφλίδας στὴν Γεωργία, μίλησε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικῆς σὲ Κλασικοὺς Φιλολόγους καὶ παρουσίασε τὸ σχετικὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό, τὸ ὁποῖον ἔχουν δημιουργήσει οἱ ἴδιοι.

 

Κατὰ τὴν ἡμερίδα παρουσιάστηκε στοὺς παρισταμένους ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ ἐξωτερικὸ ὅσον ἀφορᾶ στὴν διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικῆς σὲ μαθητὲς Κλασικῶν Λυκείων, σὲ φοιτητὲς Κλασικῆς κατευθύνσεως καὶ σὲ Κλασικοὺς Φιλολόγους.

  

XILTON 11.2009 3Ἐπίσης ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι οἱ ξένοι Φιλόλογοι κατανοοῦν τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τῆς γλώσσας μας καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν ὡς βάση γιὰ τὴν διαδρομὴ ἀπὸ τὴν μητέρα Ἀρχαία Ἑλληνικὴ στὴν γνήσια θυγατέρα της Νέα Ἑλληνική.


Τέλος, ἀναδείχθηκε ἡ οἰκονομική, πολιτιστικὴ καὶ πολιτικὴ σημασία τῆς διδασκαλίας τῆς Νέας Ἑλληνικῆς στὰ πολλὰ ἑκατομμύρια τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι μαθαίνουν ἢ γνωρίζουν στοιχειωδῶς Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT