ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 19.01.2019

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἡ Γλῶσσα τῶν Μακεδόνων», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο «Divani Caravel Hotel» τῆς Ἀθήνας, στὴν αἴθουσα «Πέλλα», τὴν 19η Ἰανουαρίου 2019, ὥρα 20.00 - 22.00 στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2018».


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ).


Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ εἰσήγαγε τοὺς παρευρισκόμενους στὸ θέμα, ἔδωσε τὸν λόγο στὸν κ., Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ, Διευθυντὴ τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», o ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Ἡ γλῶσσα στὴν περιοχὴ τῆς Π.Γ.Δ.Μ. κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα».


Ἀκολούθως ὁ κ. Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος-Θεολόγος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, παρουσίασε τὸ θέμα : «Ἔχουν δίκιο οἱ Σκοπιανοί;». Ἀναφέρθηκε στὴν συστηματικὴ προπαγάνδα τῶν Σκοπιανῶν ἀπὸ τὸν 20ο αἰῶνα γιὰ τὴν στρέβλωση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ τὴν λανθασμένη υἱοθέτηση τῶν ὅρων «σλαβομακεδονικὴ γλῶσσα» καὶ «σλαβομακεδόνες».


Ὁ κ. Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, παρουσίασε τὸ θέμα : «Ἡ ἑλληνικότητα τῶν Μακεδόνων - Ἀδιάσειστα ἀρχαιολογικὰ καὶ γλωσσικὰ τεκμήρια». Χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς : 1) τὸ ἀμάχητο τεκμήριο, μία τρίγλωσση ἐπιγραφὴ στὸν τάφο τοῦ Δαρείου (ποὺ πέθανε τὸ 486 π.Χ.) στὴν περιοχὴ Naqsh-e Rostam, 5 χιλιόμετρα βορείως τῆς Περσέπολης, ὅπου βρίσκονται οἱ τάφοι τῶν Ἀχαιμενιδῶν βασιλέων καὶ 2) τὸ ἀμάχητο φιλολογικὰ τεκμήριο, μία πρόταση τῆς μακεδονικῆς διαλέκτου τοῦ κωμικοῦ συγγραφέα Στράττιδος σὲ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ μία χαμένη κωμωδία μὲ τὸν τίτλο «Μακεδόνες» (τέλη 5ου-ἀρχὲς 4ου αἰώνα).


Στὴν συνέχεια ὁ κ. Γεώργιος Ρωμανός, Συγγραφέας, Ἱστορικός - Ἐρευνητὴς ἀναφέρθηκε «Γιατὶ δὲν ὑπάρχουν Σλαβομακεδονικὴ Γλῶσσα καὶ Σλαβομακεδόνες». Τὰ ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικὰ εὑρήματα ποὺ ἀνέτρεψαν ἀπολύτως τὴν προπαγάνδα τῶν Σλάβων, ὅπως ἐπισημαίνει, εἶναι τὸ πρόσφατα–ἀπὸ τὸ 2003– κορυφαῖο εὕρημα-χάραγμα, τὸ γνωστὸ ὡς «ποτήρι τοῦ Ἀκέσανδρου», ἀπὸ τὴν ἀρχαία Μεθώνη, ἰσχυρὴ πόλη-λιμάνι τῆς Πιερίας, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας.


Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν κ. Ἰσμήνη Μαρτίνη, Συντονίστρια Ἐπιτροπῆς Ὁμήρου τοῦ Ι.Η.Α., ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Μακεδόνες, Ἀρχαῖο Γένος τῶν Ἑλλήνων». Μὲ σύντομες ἀναφορὲς σὲ σχετικὰ ἐδάφια στὰ ἔργα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, ἐξάγεται ἀβίαστα τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ Μακεδόνες ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γένη καὶ ὡς ἐκ τούτου μιλοῦσαν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, πίστευαν στοὺς ἴδιους θεούς, συμμετεῖχαν στοὺς κοινοὺς Πανελληνίους ἀγῶνες καὶ συμμετεῖχαν στὶς κοινὲς Πανελλήνιες ἑνώσεις.

 

Ἡ Ἐκδήλωση ἔχει ἀναρτηθεῖ στὸν παρακάτω σύνδεσμο :

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUIA24386dw&t=10s

 

 

karavel-19-1-19 1.jpgkaravel-19-1-19 2.jpgkaravel-19-1-19 3.jpgkaravel-19-1-19 4.jpgkaravel-19-1-19 5.jpgkaravel-19-1-19 6.jpgkaravel-19-1-19 7.jpgkaravel-19-1-19 8.jpgkaravel-19-1-19 9.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT