ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17.09.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


gnwmiko hmeras 17.09.15Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 17.09.2015.

 

Λίθος κυλινδόμενος τὸ φῦκος οὐ ποιεῖ.

 

Ἀπόδοση …σὲ ἁπλὰ ἑλληνικὰ : ἂν εἶσαι δραστήριος, ἔχεις ὀφέλη, δὲν κινδυνεύεις νὰ στερηθεῖς τὰ ἀναγκαῖα.


Δεῖτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά: http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasGnomiko.php?date=2015-09-17

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16.09.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


gnwmiko hmeras 16.09.15Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 16.09.2015.


Χρῆσις κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκει.


Ἑρμηνεία: ἡ δράση ἰσχυροποιεῖ, ἐνῶ ἡ τεμπελιὰ ἐξασθενεῖ.

 

 

Δεῖτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά: http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasGnomiko.php?date=2015-09-16

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09.09.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


gnwmiko hmeras 09.09.15Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὴν παροιμία τῆς ἡμέρας : 09.09.2015.

 

Ἀπὸ ρόδο βγαίνει ἀγκάθι.

 

Ἑρμηνεία: γιὰ ἀπόγονο χειρότερο ἀπὸ τοὺς προγόνους του.


Δεῖτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά: 

http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasParoimia.php?date=2015-09-09

Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10.09.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


paroimia hmeras 10 09 15Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὴν παροιμία τῆς ἡμέρας : 10.09.2015.


Τῶν μπροστινῶν πατήματα, τῶν πισινῶν γεφύρια.


Ἑρμηνεία: οἱ μεταγενέστεροι στηρίζονται στὰ ἐπιτεύγματα τῶν παλαιοτέρων.


Δεῖτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά: http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasParoimia.php?date=2015-09-10

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08.09.2015

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


gnwmiko hmeras 08.09.15Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τὸ γνωμικὸ τῆς ἡμέρας: 08.09.2015.

 

Ἐπαγγέλου μηδενὶ τὸ παράπαν.

 

Ἑρμηνεία: νὰ μὴν ὑπόσχεσαι κάτι ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ πραγματοποιήσεις.

 

Δείτε περισσότερες σχετικὲς παροιμίες, γνωμικά, ρητά:

 http://www.lexigram.gr/ellinognosia/ImerasGnomiko.php?date=2015-09-08

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT