ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Tὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν παραδίδει στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ δύο νέες ἐκδόσεις του:

 

1. A. Vincent (ἐπιμ.), Ἡ Βοσκοπούλα


VoskopoulaΤὸ ἀνώνυμο ἀφηγηματικό ποίημα Ἡ Βοσκοπούλα εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μπὲστ σέλερ τῆς πρώιμης Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Γράφτηκε στὴν Κρήτη γύρω στὰ 1580-1600, σὲ ἰαμβικοὺς ἐνδεκασύλλαβους μὲ ζευγαρωτὴ ὁμοιοκαταληξία, πρωτοτυπώθηκε στὴν Βενετία τὸ 1627, καί ὡς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα κυκλοφόρησε σὲ ἀλλεπάλληλες λαϊκὲς ἐκδόσεις. Ἀνήκει στὴν ποιμενικὴ (ἢ βουκολικὴ) ποίηση, ἀντλεῖ τὸ θέμα του καὶ τὰ πρόσωπά του ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν βοσκῶν τοῦ νησιοῦ, ἐνῶ παράλληλα στοχάζεται πάνω στὸν ἔρωτα καὶ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων, τὴν τύχη, τὸν θάνατο καὶ τὸ πένθος.

Περισσότερα...

ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

 

τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ* 

 

kalogerakis

Στὴν σημερινὴ ὕπουλη σκλαβιὰ ὁ Γιῶργος Καλογεράκης μὲ τὸ ἐξαιρετικὸ πόνημά του «ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ» μᾶς ἀνοίγει μὲ τὴν ρεαλιστικὴ ἀφήγηση, πεζὴ καὶ ποιητική, ἕναν κόσμο μαγικὸ καὶ μαγευτικό, καὶ συγχρόνως μᾶς σέρνει σὰν τὸν ἀέρα μέσα στὴν ὁμίχλη τῶν χιλιετιῶν μὲ τ' ἀλαφρὰ σανδάλια τῆς Ἱστορίας. Οἱ ἑκατονταετίες γυροφέρνουν μπροστά σου καὶ σοῦ διδάσκουν, ἂν θέλεις, νὰ κρατήσῃς τὴν σπίθα ἀναμμένη, μία ἀντίσταση, στὸν ξεριζωμό, ποὺ τότε Φράγκοι καὶ Τοῦρκοι καὶ σήμερα πάλι ξένοι λύκοι ὑποθάλπουν τὴν καταστροφή μας, μαζὶ μὲ τὸ δικό μας κοπάδι τῶν ἑκάστοτε ἠλιθίων ἢ ἐξωνημένων.

Περισσότερα...

ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

xristiko leksikoTὸ Χρηστικὸ Λεξικὸ στηρίζεται σὲ πολύχρονη πρωτογενῆ ἔρευνα. Παρουσιάζεται σὲ ἕνα συνεχὲς σῶμα κειμένων τριῶν ἑκατομμυρίων λέξεων ὁ θησαυρὸς τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας στὴν σημερινὴ δυναμική της μορφή. Aναπτύσσονται μὲ ἀκρίβεια καὶ πληρότητα περίπου 75.000 λήμματα, σύμπλοκα καὶ στερεότυπες ἐκφράσεις ἀπὸ τὰ 120.000 πού ὑπάρχουν στὴν ἠλεκτρονικὴ βάση. Τὸ ἐπιστημονικὸ λεξιλόγιο, τὸ ὁποῖο κατηγοριοποιεῖται σὲ 103 γνωστικοὺς τομεῖς, καταλαμβάνει τὴν θέση ποὺ τοῦ ἀξίζει, καθὼς διαμορφώνει τὴν Κοινὴ Νεοελληνικὴ τοῦ μέλλοντος. 


Ἔχουν καταγραφεῖ 5.000 νεολογισμοί, ποὺ δὲν ὑπάρχουν σὲ κανένα ἄλλο νεοελληνικὸ λεξικὸ (π.χ.ἀναγνωρισιμότητα, ἀναρτητέος, ἀντικαπνιστής, ἀξιολογητής, γενόσημα, ἰὸς ἔμπολα, ἀγγλ. Ebola virus, 1976, μπότοξ, πέλετ, σι ντι ες, σκάιπ, ἀγγλ. skype, 2003), πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτελοῦν διεθνισμοὺς ὑπὸ μορφὴ μεταφραστικῶν δανείων. Ἀναλύονται ἑκατοντάδες ἀθησαύριστοι ὡς τώρα ἐπιστημονικοὶ κλάδοι, ὅπως γεωπληροφορική, ἰχυθυοπαθολογία, μουσειογραφία, ψυχοφαρμακολογία.

Περισσότερα...

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ)


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΘΡΑ

 

spandagosἈπὸ τὶς ἐκδόσεις «Αἴθρα» κυκλοφόρησε (Ὀκτώβριος 2015) τὸ 157ο (ἑκατοστὸ πεντηκοστὸ ἕβδομο) βιβλίο τοῦ Μαθηματικοῦ - Συγγραφέα - Τηλεπαρουσιαστῆ Εὐαγγέλου Σπανδάγου μὲ τίτλο:
«Ἡ συμβολὴ τῶν Ἀράβων στὴν διάσωση καὶ διάδοση Ἀρχαιοελληνικῶν συγγραμμάτων (φυσικομαθηματικῶν καὶ ἰατρικῶν)». 


Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀραβικῆς ἀναγεννήσεως (7ος - 15ος αἰῶνας) Ἄραβες διανοούμενοι μελέτησαν μὲ θέρμη ἕνα μεγάλο πλῆθος Ἀρχαιοελληνικῶν συγγραμμάτων θετικῶν ἐπιστημῶν πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα μετέφρασαν στὴν Ἀραβική. Οἱ μεταφράσεις αὐτὲς συνετέλεσαν, ὥστε νὰ διασωθεῖ ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς ἔργων ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν χαθεῖ τὰ Ἑλληνικὰ χειρόγραφα.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

 

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑ -ΠΑΪΤΑ


koukoutsaΤὸ βιβλίο αὐτὸ ξεκούραστο, χαρούμενο, εὔκολο στὸ διάβασμά του, εὐχάριστο καὶ φαντασμαγορικὸ μὲ τὶς διαρκῶς ἐναλλασσόμενες εἰκόνες του. Γλαφυρὸ στὴν ροή του, εἶναι ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο γιὰ τὰ παιδιὰ ἡλικίας 7-15 χρόνων γιὰ τὰ ὁποῖα τὸ ἔγραψε ἡ συγγραφέας του, ἀλλὰ καὶ χρήσιμο γιὰ ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν εὐρύτερη κοινωνία.


Τὰ πρόσωπα εἶναι πραγματικὰ καὶ οἱ χαρακτῆρες καὶ αὐτοὶ πραγματικοί, τὰ δὲ δεδομένα του καὶ οἱ ἐξηγήσεις τους μποροῦν νὰ γίνουν μία φανταχτερὴ πραγματικότητα, ἀρκεῖ νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες καὶ στὴν γνώση τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας, ὥστε νὰ ξαναβροῦμε τὶς παλιές μας ἀξίες καὶ τὶς ἄπειρες ὀμορφιὲς τῆς ζωῆς, αὐτὲς τὶς ὁποῖες γευόμαστε πρὸ ὀλίγων μόλις χρόνων. Ἡ ἄρνηση τοῦ «δὲ βαριέσαι ἀδερφέ», τοῦ ἐξωκεντρισμοῦ, τῆς προτίμησής μας γιὰ τὴν εὐκολία τῶν πάντων καὶ τὴν πάσης φύσεως προχειρότητα εἶναι ὅσα εὐθύνονται γιὰ πολλά.


«Τὰ παραμύθια καὶ οἱ ἱστορίες στὴν χώρα τῶν Ὀνείρων»  εἶναι ἕνα μεγάλο γέμισμα τῶν παιδιῶν μας σὲ τρυφερότητα, γιὰ τοὺς δὲ μεγάλους μία ἀπέραντη νοσταλγία γιὰ τὸ χθές, ὅλα τυλιγμένα μὲ τὴν χρυσόσκονη τὴν ὁποία ἐκπέμπει ἡ ὁμορφιὰ τῆς φύσης καὶ ἡ ἀγάπη στὰ ζῶα, ὅσα δηλαδὴ γεννοῦν ἀπαιτήσεις ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ χτίζουν τὴν ζωή, τὰ ὄνειρα καὶ τὸ ψυχοπνευματικὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας.


Ἕνας κόσμος φωτεινός, χωμένος μέσα στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι, ὅπου πρωταγωνιστὲς ζοῦν συναισθήματα, τὰ ὁποῖα κοντεύουν σήμερα νὰ ξεχαστοῦν καὶ ποὺ ἡ ἐπαναφορὰ τῶν ὁποίων θὰ φτιάξει σίγουρα ἕναν καλύτερο κόσμο, δικαιότερο, καὶ γεμάτο ἐλπίδες, ὁράματα, ἰδανικά, σεβασμὸ στὸν ἄνθρωπο, ὅλα ὅσα ἑλκύουν βασανιστικὰ τὰ παιδιὰ καὶ ἀνησυχοῦν βασανιστικὰ τοὺς μεγάλους.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT