ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

 

τοῦ Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ*

 

adamΠὼς ἐκφράζεται μία ἔννοια μὲ πολλοὺς τρόπους


Τὸ ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ εἶναι ἕνα σπουδαῖο βιβλίο, ποὺ εἶναι χρήσιμο γιὰ ὅποιον θέλει νὰ ἐκφράζεται ζωντανὰ καὶ μὲ ἀκρίβεια καὶ συγχρόνως νὰ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν ἢ ἀναγνωστῶν του.


Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ ἔχει συλλέξει μία μεγάλη σειρὰ ἰδιωματικῶν φράσεων καὶ τὶς ἔχει κατατάξει σὲ 159 μεγάλες κατηγορίες γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν.


Τὸ βιβλίο εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μαθητές, καθηγητές, δημοσιογράφους, δικηγόρους, πολιτικοὺς καὶ ὁποιονδήποτε αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν τεράστιο πλοῦτο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, πλοῦτο ποὺ ἔχει συσσωρευθεῖ στὴν τρισχιλιετῆ χρήση της.


Τὸ βιβλίο περιέχει πολλὲς χιλιάδες φράσεων, τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἴσως γνωρίζουμε χωρὶς ὅμως πολλὲς φορὲς νὰ κατανοοῦμε πλήρως τὴν σημασία τους καὶ χωρὶς νὰ ἔχουμε ἄμεσα στὸ μυαλό μας τὰ συνώνυμά τους ἢ τὰ ἀντώνυμά τους.

Περισσότερα...

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

 

sideri ymnosΤὸ βιβλίο τῆς κας Αἰκατερίνης Σιδέρη εἶναι μία ζωντανή, ρέουσα συνομιλία μὲ τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀληθὴς ὑπόστασή της, ἡ ἄναρχη, ἀπεριόριστη, ἀτελεύτητη, ὡς ἀκριβῶς εἶναι, παρουσιάζεται καὶ στὸ μοναδικὸ πέρασμά της διακρίνουμε τὶς περιόδους : Κοσμογονία, Πνευματικὴ Γένεσις, Προϊστορία, Ἀρχαϊκὸς κόσμος, Κλασσικὴ Ἑλλάδα, Μέγας Ἀλέξανδρος – Ἑλληνιστικοὶ χρόνοι, Ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμός, Ἔλευση Χριστοῦ, Βυζάντιο, 1821, Μικρὰ Ἀσία καὶ 1922, 1940 – 41, Ἐμφύλιος, Μακεδονικό, Κύπρος, Β. Ἤπειρος - Εὔξεινος Πόντος, Ὀρθοδοξία, σημερινὴ ἐποχή, ἐπίλογος. Τίποτε στατικό, οὔτε στέρεο, γιατὶ ἡ ροὴ τῶν ἰδεῶν συνέχει ὁλόκληρη τὴν διαδρομή της, στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο παρουσιάζοντας τὸ ἑνιαῖο τῆς ψυχῆς της.

Περισσότερα...

Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ

rigas ekdoseis omonoiaRigas Velestinlis şi Ţările Române
Δίγλωσση ἑλληνορουμανικὴ ἔκδοση. Συγγραφεῖς: συλλογικὸ ἔργο
Λεύκωμα μὲ περίπου 250 ἔγχρωμες εἰκόνες, 208 σελίδες
Πρόλογος: Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης, ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν.
Χαιρετισμὸς χορηγοῦ: Νικόλαος Σταμπουλὴς.
Μετάφραση στὴν ἑλληνικὴ: Ἀλεξάνδρα Λουίζου, Τούντορ Ντίνου.

Οἱ ἐκδόσεις ΟΜΟΝΟΙΑ – ποὺ συμπληρώνουν φέτος 25 χρόνια ἀδιάλειπτης δραστηριότητας στὸν τομέα τῆς προβολῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας στὴν Ρουμανία – δημοσίευσαν πρόσφατα τὸ δίγλωσσο Ἑλληνορουμανικὸ λεύκωμα «Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς καὶ οἱ Παραδουνάβιες Ρουμανικὲς Ἡγεμονίες» (σχῆμα 240/290, ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμο).

Περισσότερα...

ΔΥΣΒΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

 

 

ventzis1

Τὰ «Δύσβατα Μονοπάτια» ἀποτελοῦν τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς βιβλίο τοῦ Νίκου Βέντζητὸ ὁποῖο πραγματεύεται ἱστορικὰ γεγονότα ἐμπλουτισμένα μὲ λαογραφικὰ στοιχεῖα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Ἠπείρου.

 

Ἀναφέρουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ θέματα :

 

1.Ὁδοιπορικὸ στὰ λημέρια τοῦ Κατσαντώνη.
2.Ὁ καλόγερος τῆς Κλεισούρας.
3.Λορέντζος Μαβίλης, ὁ ἥρωας τοῦ Δρίσκου.
4.Ἡ μάχη τοῦ Κουτσελιοῦ.
5.Ὀσμαντάκας (Σιαμαντάκας)
6.Ὁδοιπορώντας πρὸς τὸν Γυφτόκαμπο.

 

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «EΛΠΙΣ»ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

periodiko elpisΚυκλοφόρησε τὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «EΛΠΙΣ», τὸ ὁποῖο ἐκδίδει δίγλωσσα ὁ Ἐκδοτικὸς Οἶκος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας καὶ ἀπευθύνεται ἔτσι τόσο στὸν Ἕλληνα ὅσο καὶ στὸν Ρουμᾶνο ἀναγνώστη. Ξεφυλλίστε το σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὴν ἱστοσελίδα :

http://www.uniunea-elena.ro/Storage/ART1749/Magazine.htm .  


Οἱ τυχεροὶ ποὺ θὰ ἔχουν στὸ χέρι τους τὴν ἔντυπη μορφή, ἐκτὸς τοῦ ἐξαιρετικοῦ πλούσιου περιεχομένου του, θὰ χαροῦν καὶ τὴν ἑλκυστικὴ γραφή του.
Τὸ περιοδικὸ «ΕΛΠΙΣ» εἶναι δεμένο μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας, σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἵδρυσής της.


Ἐκδόθηκε πρώτη φορὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993 ὑπὸ τὴν μορφὴ μιᾶς ὀχτασέλιδης ἐφημερίδας μὲ μηναία ἔκδοση, ἀπὸ μία ὁμάδα τεσσάρων ἀνθρώπων μόνο καὶ μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη τοῦ ρουμανικο κράτους. Ἐμφανίζεται στὴν μορφὴ αὐτὴ μέχρι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1997 ὅταν, γιὰ πρώτη φορὰ, ἐκδίδεται ὡς περιοδικὸ μὲ μηναία ἢ τριμηνιαία ἔκδοση.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT