ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΛΛΗΝΟΚΡΟΑΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

 

prosklisi kroatiko

 

Ἡ Πρεσβεία τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργανώνουν ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Παρουσίαση τοῦ 1ου Ἑλληνοκροατικοῦ Λεξικοῦ», στὴν Στοὰ το Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 καὶ Σταδίου, ρσάκειο Μέγαρο, θήνα), τὴν Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 καὶ ρα 19:00.

 

Α΄ Μέρος. Χαιρετισμοί :

α. Dr. Ivan Velimir Starčević, Πρέσβης τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας

στὴν Ἑλλάδα.

β. Κωνσταντνος Καρκανιᾶς, Πρόεδρος το ΟΔΕΓ.

Β΄ Μέρος. Παρουσίαση το Λεξικο :

α. Παναγιώτης ἈσημόπουλοςΦιλόλογος,Καθηγητὴς στὴν Στρατιωτικὴ

Σχολὴ Εὐελπίδων.

β. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

γ. Koraljka Crnković, Καθηγήτρια, Κλασικὴ Φιλόλογος - Ἑλληνίστρια,

   Συγγραφέας τοῦ Λεξικοῦ.

Γ΄ Μέρος. Ἀπόδοση ἑλληνικῶν καὶ κροατικῶν μουσικῶν ἔργων ἀπὸ τὸν 

Mislav Režić, σολίστ καὶ καθηγητὴ κιθάρας.

 

Συντονιστὴς τῆς ἐκδηλώσεως θὰ εἶναι ὁ Πρεσβευτής-Σύμβουλος τῆς Πρεσβείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, Καθηγητὴς κος Aleksandar Sunko.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT