ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΕΓ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Ἀγαπητὰ Μέλη, καλησπέρα σας, 


Κατ’ ἀρχὴν θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλα τὰ Μέλη τοῦ Δ. Σ. μας καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Πρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ κον Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ καὶ τὴν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ καν Εὐστρατία Ἀγαπίδου γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ μας, τὴν ταμία τοῦ ΟΔΕΓ καν Ἰωάννα Κατσίνα γιὰ τὴν ἐνασχόλησή της μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ ταμείου μας, τὸ Μέλος τοῦ Δ.Σ. κον Χρῆστο Τσουτσουλόπουλο γιὰ τὴν διακίνηση τοῦ περιοδικοῦ μας καὶ συλλογὴ συνδρομῶν καὶ δώρων γιὰ τὴν πίτα μας, τὰ Μέλη τοῦ Δ.Σ. καν Ἰουλία Σκλατινιώτη καὶ Ἀντωνία Τρουμπούκη γιὰ τὴν βοήθειά τους στὴν ἐνημέρωση τῶν Μελῶν τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ Μέλη τῆς Ἐ. Ἐ. κον Στέφανο Παπακώστα, κον Φώτιο Γιαννακόπουλο καὶ κον Παναγιώτη Κούσπαρη γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ταμείου μας καὶ τὰ Μέλη τοῦ ΟΔΕΓ ἐκτὸς Δ.Σ. καν Σούλα Σαλαπάτα καὶ Δέσποινα Σαμοΐλη γιὰ τὴν προθυμία τους καὶ τὴν πολύτιμη βοήθειά τους.

 

Οἱ δραστηριότητές μας τὸ ἔτος 2013 ἔχουν ὡς ἑξῆς :

 

1. Μὲ ἐπιστολὴ στὶς 3 Ἰανουαρίου 2013 τὸ Ἵδρυμα «Παύλου καὶ Ἀλεξάνδρας Κανελλοπούλου» μᾶς ἐνημέρωσε γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς καταβολῆς τοῦ ἐνοικίου τῶν γραφείων τοῦ ΟΔΕΓ. Ὁ Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Παυλάκος πρὸ τοῦ κινδύνου νὰ κλείσουν τὰ γραφεῖα τοῦ ΟΔΕΓ συναντήθηκε μὲ τὸν Ἰδιοκτήτη καὶ ἐξασφάλισε τὴν συνέχιση τῆς μισθώσεως μὲ ἔκπτωση 50% γιὰ ἕνα χρόνο.


2. Διοργάνωση ἐκδηλώσεως γιὰ τὴν κοπὴ τῆς πίτας τοῦ Νέου Ἔτους, τὴν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου 2013. Προηγήθηκε ἀπὸ τὸν Συγγραφέα – Λαογράφο κύριο Γεώργιο Λεκάκη ὁμιλία μὲ θέμα : «Ἀρχαῖοι σχολιαστὲς τοῦ Ὁμήρου καὶ ἄλλες πηγὲς γιὰ τὰ Ὁμηρικά» μὲ σύγχρονη προβολὴ εἰκόνων.


3. Τὸν Φεβρουάριο μετὰ ἀπὸ πρόταση τῶν Ἐκδόσεων Πανέκτυπον, καὶ μὲ τὸ σκεπτικὸ νὰ ἀναδείξουμε καὶ νὰ στηρίξουμε ἀνθρώπους μὲ συγγραφικὸ ταλέντο, ὁ ΟΔΕΓ, ἔθεσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα του ὡς χορηγὸς ἐπικοινωνίας, καὶ συνδιοργάνωσαν τὸν πρῶτο Διαγωνισμὸ Συγγραφῆς Διηγήματος, μὲ θέμα «Τὸ Ταξίδι» καὶ ἔπαθλο τὴν δωρεὰν ἔκδοση τῶν βιβλίων τῶν τριῶν πρώτων νικητῶν.


Ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ποιότητα τῶν συμμετοχῶν ξεπέρασαν τὶς ἀρχικὲς προσδοκίες : λάβαμε πάνω ἀπὸ 150 συμμετοχές, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν πραγματικὰ ἀξιόλογες, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ διαδικασία τῆς ἐπιλογῆς νὰ γίνει πολὺ δύσκολη.


Τὰ βιβλία τῶν τριῶν πρώτων κυκλοφόρησαν στὶς 20/6/2013, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικό. Περισσότερες λεπτομέρειες ἔχουμε δημοσιεύσει στὸν ἱστότοπό μας.


4. Τὴν Πέμπτη, 11 Ἀπριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια Τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση.


5. Τὴν Δευτέρα, 22 Ἀπριλίου 2013, σὲ συνεργασία μὲ τὸ «Μουσεῖο τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν - Ἵδρυμα Βούρου-Εὐταξία», διοργανώσαμε ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ 6ου Π.Γ.Σ. μὲ θέμα : «Οἱ διαλεκτικὲς μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ μέχρι σήμερα». Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ 6ο Π.Γ.Σ. εἶχε τεθεῖ ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸ εἴχαμε διοργανώσει στὸ Κοριλιάνο τοῦ Ὄτραντο, τὸν ἑλληνόφωνο Δῆμο τῆς Ἀπουλίας στὴν Νότ. Ἰταλία. Δυστυχῶς ἐλάχιστα Μέλη μας ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση καὶ ἐλάχιστοι ἀγόρασαν τὸν τόμο τῶν Πρακτικῶν.


6. Τὸ Σάββατο 15 Ἰουνίου 2013, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο Δομοκιτῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸν «Ἀθλητικὸ & Πολιτιστικὸ Ὀργανισμὸ Δήμου Δομοκοῦ» διοργανώσαμε ἐκδρομὴ καὶ ἐκδήλωση στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Δομοκοῦ μὲ τὰ ἑξῆς θέματα : «Τὶ εἶναι οἱ Βλάχοι» καὶ «Ὁ Ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος τοῦ 1897 - Ἡ Μάχη τοῦ Δομοκοῦ» μὲ ὁμιλητὲς ἀντιστοίχως : τὸν Καθηγητὴ Ἀχιλλέα Λαζάρου, Ρωμανιστή – Βαλκανολόγο καὶ τοὺς : Κώστα Γαλλῆ, Ἱστορικό - Ἑρευνητὴ καὶ Χρῆστο Τσουτσουλόπουλο, Πολιτικὸ Μηχανικὸ – Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Δομοκιτῶν Ἀθηνῶν.


7. Συνάντηση μὲ τὴν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Οὐνέσκο, Πρέσβειρα κυρία Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα καὶ ἐξασφάλιση τῆς Αἰγίδας γιὰ τὸ Πρόγραμμα «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».


8. Συνάντηση μὲ τὸν Ἑλληνα Πρόξενο τῆς Ὁδησσοῦ γιὰ συμμετοχὴ ὁμάδας μαθητῶν τοῦ προγράμματος «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις στὸ Κίεβο γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.


9. Διακοπὴ ὑποστηρίξεως, μετὰ ἀπὸ 11 συνεχῆ χρόνια, τοῦ προγράμματος «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», λόγω ἀχαριστίας καὶ ἀναρμόστου συμπεριφορᾶς τοῦ Σωκράτη Λαζαρίδη, Προέδρου τοῦ Ταυρικοῦ Κέντρου Ἑλληνικῶν Σπουδῶν «Ἐλπίδα». Τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ τὸ πρόγραμμα διετέθησαν σὲ προγράμματα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ Ἕλληνες Πομάκους κ.λπ.


10. Γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ μαθητὲς ἀπὸ τὴν Χειμάρρα τῆς Βορείου Ἠπείρου μαζὶ μὲ τὴν δασκάλα τους, κα Στέλλα Νίκα καθὼς καὶ μαθητὲς ἀπὸ τὸ Μοναστῆρι τῶν Σκοπίων μὲ τὸν Καθηγητή τους, κο Ἀθανάσιο Στεργίου φιλοξενήθηκαν τὸν Ἰούλιο-Αὔγουστο στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Τὴν ὅλη διοργάνωση ὅπως καὶ πέρσυ εἶχε ἀναλάβει ὁ Σύλλογος «Φίλοι τῆς Μαριούπολης» στὸν ὁποῖο μετέχει ὁ Ἀντιπρόεδρός μας κος Βασ. Σηφακάκης καὶ τὸ ἔργο τους ὑποστηρίζει ὁ ΟΔΕΓ οἰκονομικά.
Μέλη ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ ἐπισκέφθηκαν τοὺς φιλοξενουμένους καὶ τοὺς μοίρασαν βιβλία καὶ παιχνίδια.


Ἀπὸ τὰ Μέλη τοῦ ΟΔΕΓ, κο Παναγιώτη Κούσπαρη, κο Στέφανο Παπακώστα καὶ κα Ἀντωνία Τρουμπούκη προσεφέρθησαν δῶρα, ποὺ γέμισαν μὲ χαρὰ τοὺς μικροὺς μαθητές. Τοὺς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν συνεχῆ καὶ σημαντικὴ προσφορά τους.


11. Ἀπὸ τὶς 12 ἕως τὶς 20 Σεπτεμβρίου 2013, ἡ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Πιερίας – Γραφεῖο Καινοτόμων Δράσεων, διοργάνωσε Διεθνῆ Μαθητικὴ Συνάντηση Ἀρχαίου Θεάτρου μὲ τίτλο : Σκηνικοὶ Ἀγῶνες : «Ὀλύμπια τὰ ἐν Δίω» στὶς πλαγιὲς τοῦ Ὀλύμπου στὸ Ἀρχαῖο Θέατρο τοῦ Δίου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.


Ἀναγνωρίζοντας τὶς ἐξαίρετες δραστηριότητες τοῦ Ὀργανισμοῦ μας τὸν ἐπιβράβευσε θέτοντας στὴν Τιμητικὴ Ἐπιτροπὴ τὸ ὄνομα τοῦ Γεν. Γραμματέα μας.


12. Τὴν Τετάρτη, 23 Ὀκτωβρίου 2013 διοργανώσαμε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Παρουσίαση τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Ἰμβριακοῦ Ἰδιώματος». Τὸ Λεξικὸ παρουσίασαν : Ὁ Καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ἡ Καθηγήτρια Γλωσσολογίας τοῦ Τμήματος Τουρκικῶν Σπουδῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κα Ἑλένη Σελλᾶ καὶ ὁ συγγραφέας τοῦ Λεξικοῦ, Δρ Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κος Ξενοφῶν Τζαβάρας.


13. Συνεχίζοντας τὴν παράδοση καὶ μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁρολογίας συμμετείχαμε, γιὰ 7η φορά, στὴν διοργάνωση τοῦ 9ου Συνεδρίου «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία» ἀπὸ 7-9 Νοεμβρίου 2013.


14. Τὸ Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013, στὴν αἴθουσα Σαντορίνη 2 τοῦ Ξενοδοχείου Χίλτον, ποὺ παραχωρήθηκε στὸν ΟΔΕΓ ἀπὸ τοὺς Διοργανωτὲς τοῦ Πολυσυνεδρίου «Μάνεϋ Σόου», διοργανώσαμε μὲ τὸν Ὅμιλο Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν (Euroclassica) καὶ τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» Ἡμερίδα μὲ θέμα : «Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Κόσμο;». Στὴν Ἡμερίδα συμμετεῖχαν ὡς ὁμιλητὲς οἱ : Ἀναστάσιος Στέφος δ.φ., Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων, μὲ θέμα : «Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία (πρωτότυπο καὶ μετάφραση) στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση», Δρ Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο, Κλασικὸς Φιλόλογος, Πρόεδρος τῆς Euroclassica, μὲ θέμα : «Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἀρχαῖο Δράμα στὰ σχολεῖα τῆς Ἱσπανίας», Εὐφημία Ἀττανάση, Φιλόλογος στὸ Ἑνιαῖο Σχολεῖο τοῦ «Muro Leccese - Palmariggi» τῆς Ἰταλίας, μὲ θέμα : «Ποιά ἡ σημασία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν», Ναταλία Μορελεόν, Καθηγήτρια στὸ Ἐθνικὸ Αὐτόνομο Πανεπιστήμιο τοῦ Μεξικοῦ, μὲ θέμα : «Ἡ Διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Μεξικό», Εὐθυμία Γεωργίου, Καθηγήτρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος», μὲ θέμα : «Διδάσκουμε Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ Ξένους ἀλλὰ καὶ Νέα μὲ βάση τὰ Ἀρχαῖα» καὶ Ἀριστέα Τόλια, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Γενικὴ Γραμματέας τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, μὲ θέμα : «Γιατί ΝΑΙ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;». Ἡ ἐκδήλωση συγκέντρωσε πλῆθος κόσμου καὶ εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία.


Τὰ ἔξοδα τῶν δύο ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ἑλληνιστὲς ποὺ προσκαλέσαμε ἀνέλαβαν, μετὰ ἀπὸ ἐπιστολές μας οἱ φορεῖς τοὺς ὁποίους ἐκπροσώπησαν. Ἡ Εὐφημία Ἀττανάση κάλυψε γιὰ δεύτερη φορὰ τὰ ἔξοδα τοῦ ταξιδιοῦ της καὶ φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν Γεν. Γραμματέα τοῦ ΟΔΕΓ. Τὴν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν εὐγενική της προσφορά.


15. Ὅλες μας οἱ δραστηριότητες καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ περιοδικό μας ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὸν νέο μας ἱστότοπο ἀπὸ τὴν ἀξιαγάπητη καὶ εὐγενικὴ γραμματέα τοῦ ΟΔΕΓ Χριστίνα Τεμπέλη, ἡ ὁποία ἐργάζεται μὲ ἀξιοθαύμαστο ζῆλο καὶ ἐπιμέλεια.


16. Ἔκδοση ἑνὸς τεύχους τοῦ περιοδικοῦ μας. Στὸν προϋπολογισμὸ τοῦ 2013 εἴχαμε προβλέψει γιὰ δύο. Εἴχαμε μία μικρὴ καθυστέρηση.

 

Τέλος, θέλω νὰ ἐκφράσω τὶς θερμὲς εὐχαριστίες στὸ Ἑλληνοβρετανικὸ Κολλέγιο καὶ ἰδιαιτέρως στὸν Πρόεδρό μας κο Καρκανιᾶ γιὰ τὴν δωρεὰν προσφορὰ τῆς αἴθουσας ὅποτε τοῦ ζητήθηκε καθὼς καὶ τὴν συνεχιζόμενη συνεργασία καὶ ὑποστήριξη τοῦ ἔργου μας.

 

 οκονομική σας συμβολὴ θ αξήσει τς κοινωνικὲς δραστηριότητες το ΟΔΕΓ.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT