ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  «Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ» 20.03.2016

 

 «Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ»

(ἐξ ἀποστάσεως γιὰ ὅλη τὴν Χώρα)
ΜΙΑ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…

 

Γιὰ ἐκπαιδευτικούς, γονεῖς καὶ μεγάλα παιδιά.

Γιὰ νὰ βοηθήσει νὰ ἀγαπήσουν οἱ μαθητὲς τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀποφάσισε νὰ δημοσιοποιήσει ὡς χορηγὸς ἐπικοινωνίας τὴν πρόσκληση.


Ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» διοργανώνει γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο, στὸ ὁποῖο θὰ διδάξει ὁ Φιλόλογος Γεώργιος Γιακουμής*. Τὸ ἀφετηριακὸ μάθημα θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 20 Μαρτίου 2016 καὶ ὥρα 11.00 π.μ.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ «ON LINE» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 06.03.2016

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στηρίζει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν προσπάθεια βελτίωσης τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν στὸ μάθημα τῆς Ἔκθεσης, δημοσιοποιώντας ὡς χορηγὸς ἐπικοινωνίας τὴν ἀκόλουθη πρόσκληση.


Ἡ Ἑταιρεία «Lexigram», λόγω τῆς μεγάλης προσέλευσης καὶ συνεχιζόμενης ζήτησης ἐπαναλαμβάνει γιὰ πέμπτη φορὰ τὸ ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο, μὲ θέμα :

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 10.03.2016

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 09/2/2016, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 καὶ ὥρα 11.00, στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 06.03.2016

 

Τὸ μάθημα τῆς Ἀρχαίας Γλώσσας μὲ τὸ λογισμικὸ «Ἀρχαιογνωσία» Ή ΠΩΣ ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ. Γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ φοιτητές.

Γιὰ νὰ βοηθήσει νὰ ἀγαπήσουν οἱ μαθητὲς τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀποφάσισε νὰ δημοσιοποιήσει ὡς χορηγὸς ἐπικοινωνίας τὴν πρόσκληση.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ 31.01.2016

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στηρίζει γιὰ δεύτερη φορὰ  τὴν προσπάθεια βελτίωσης τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν στὸ μάθημα τῆς Ἔκθεσης, δημοσιοποιώντας ὡς χορηγὸς ἐπικοινωνίας τὴν  ἀκόλουθη πρόσκληση.

 

Ἡ Ἑταιρεία «Lexigram», λόγω τῆς μεγάλης προσέλευσης, ἐπαναλαμβάνει ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο, μὲ θέμα : 

 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT