ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 31.05.2018

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν του ταξίδεψε στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018.


Τὴν 31η Μαΐου 2018 καὶ ὥρα 19.00 στὸ Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» στὸ Μοντεβιδέο στὴν Οὐρουγουάη, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.

Περισσότερα...

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ... ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΔΕΓ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 

Ὁ ΟΔΕΓ τὴν 26η Ἀπριλίου μὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀντιδήμαρχο Παιδείας καὶ Ἀθλητισμοῦ τοῦ Δήμου Πατρέων, κ. Ἀνδρέα Ἀθανασόπουλο, ἐπεσήμανε τὸν ἀπαράδεκτο τρόπο γραφῆς στὴν πινακίδα τῆς προτομῆς τοῦ Θερβάντες.

 

Στὶς 18 Μαΐου ὁ κ. Ἀθανασόπουλος μᾶς ἀπάντησε ὅτι ἡ ὑπηρεσία τοῦ Δήμου γνωρίζει τὴν ὑπόθεση καὶ προσπαθεῖ ἀπὸ τὸ 2005 τὴν ἀντικατάσταση τῆς πινακίδας τῆς προτομῆς τοῦ Θερβάντες μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες!

 

Ἐπισυνάπτουμε τὴν σχετικὴ ἀλληλογραφία.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ Κ. ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟ ΚΑΙ ΣΟΛΕΤΟ

 

«Στὸν Οἶστρο τῆς παράδοσης -Ἤθη καὶ Ἔθιμα τοῦ Σαλέντο καὶ τῆς Σαλεντινῆς Ἑλλάδος»

 

Εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, ποὺ ἐγράφη ἀπὸ τὴν φιλόλογο Εὐφημία Ἀττανάση (ἀπὸ τὸ Σολέτο) καὶ τὸν δικηγόρο καὶ συγγραφέα Ἀθ. Κόρμαλη καὶ κυκλοφόρησε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις «Πελασγός». Τὸ βιβλίο εἶχε παρουσιαστεῖ μὲ πρωτοβουλία τοῦ ΟΔΕΓ (Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας) καὶ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον (τῶν Ἀθηνῶν) στὶς 9 Ἰανουαρίου 2018.


Ἀκολούθησε παρουσίαση τοῦ βιβλίου στὴν Ἑλληνόφωνη Ζώνη τῆς Ἀπουλίας (Νοτ. Ἰταλία) καὶ μάλιστα σὲ δύο ἐκ τῶν Ἑλληνοφώνων χωριῶν, στὸ Μαρτινιάνο (Martigniano) καὶ στὸ Σολέτο (Soleto). Συγκεκριμένα :

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ» ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ 17.04.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἐμεῖς καὶ τὸ Ἰσλὰμ – Ἡ Συνάντηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν Ἀραβο-Μουσουλμανικὸ Κόσμο», τοῦ Διδάκτορος Σύγχρονης Ἱστορίας, Συγγραφέως Βλάση Ἀγτζίδη, τῶν ἐκδόσεων «ΠΑΤΑΚΗ», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν Τρίτη 17 Ἀπριλίου 2018 καὶ ὥρα 19.00 στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀμφιθέατρο «Ἀντώνης Τρίτσης», Ἀκαδημίας 50, Ἀθήνα).


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ). Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 25.11.2018

 

pyrgos vasilissis 2

 

Ἀγαπητὰ Μέλη - ἀγαπητοὶ φίλοι, 


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας προγραμματίζει ἐπίσκεψη στὸν Πύργο τῆς Βασιλίσσης τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου στὶς 10 τὸ πρωί

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT